กฎและกติกาในการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน

1. แข่งขันแบบทีม 5v5
- แผนที่ : Forest of Caldavar
- โหมดเกม : Captains Pick

ตั้งค่าเกม

- Tournament Rules
- เลือกแบบบันทึก บันทึกสถิติ เท่านั้น
2. แข่งขันในระบบ Single Elimination (Knock Out) นับผลแพ้ชนะใน 1 เกม (Best of One)
3. แต่ละทีมต้องเตรียม Token ที่ใช้การแข่งเองทางทีมงานไม่มีนโยบายจัดหาให้ในส่วนนี้
4. ก่อนการแข่งขันหัวหน้าทีมจะเป็นคน /roll 10 ฝ่ายไหนได้ตัวเลขมากกว่าจะได้ “เลือกฝั่ง” (โดยฝั่ง Legion จะได้สิทธิ์ Ban และ Pick ก่อน)

การกระทําที่ถือว่าผิดกฏและข้อยกเว้นในการแข่ง

1. การแข่งขันนี้อนุญาตให้ backdoor ได้ทุกกรณี
2. ไม่มีการจํากัดไอเท็มในการใช้
3. ห้ามเลือกใช้ ฮีโร่ Early Access (EA)
4. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมโกง,โปรแกรมช่วยเล่น หรือ MOD ใดๆทั้งสิ้นในการแข่ง
5. การใช้คําหยาบคาย เสียดสีหรือชวนทะเลาะเป็นสิ่งต้องห้ามในห้อง Lobby และตลอดการแข่งขัน
6. ห้ามใช้ชื่อไอดีอื่นลงแข่งขันนอกจากชื่อที่ลงสมัครไว้เท่านั้น
7. หากมีการ pause เกิดขึ้นอีกฝ่ายสามารถกด Unpause ได้ทุกกรณี เมื่อสามารถกดได้
8. ห้ามเปลี่ยนชื่อทีมโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะถูกนับคะแนนสะสมใหม่โดยทันที (อนุโลมหากมีการเพิ่มเติมสปอนเซอร์แต่ต้องมีชื่อเดิมอยู่)
9. หากกดเริ่มเกมแล้วถือว่าทั้งสองทีมยอมรับข้อตกลงในส่วนของรายชื่อทีม และจะไม่สามารถประท้วงเรื่องรายชื่อผู้เล่นไม่ตรงกับที่สมัครรวมไปถึงโหมดในการแข่งขันด้วย (กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้ามก่อนกดเริ่มเกมส์)
10. ในกรณีที่ทีมใดทีมหนึ่งยินยอมให้มีผู้เล่นที่มีรายชื่อไม่ตรงทําการแข่งขัน ได้ ขอให้ฝ่ายที่ผู้เล่นชื่อไม่ตรงเซฟประวัติการสนทนาที่ทําการตกลงยินยอมเพื่อ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

กติกาการแพ้บาย วิธีการโพสหลักฐาน

• ทีม ที่มาไม่ครบภายในเวลา 10 นาทีหลังจากเวลาที่นัดแล้วจะถูกปรับแพ้บายทันที (หากผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงยินยอม ขอเลื่อนการแข่งขัน ก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้น)
• ผู้เล่นที่สามารถลงเล่นได้นั้น จะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อในแบบฟอร์มสมัครแข่งเท่านั้นทีมที่ไม่ยอมเชื่อฟังกฏกติกา หรือแสดงกิริยาไม่พอใจ อาจจะได้รับการแบนในทัวร์นาเม้นครั้งต่อไป

การก่อกวนฝ่ายตรงข้าม

• การใช้คําหยาบคายหรือการก่อกวนฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ จะมีผลทําให้โดนปรับแพ้ทันที
• การ รบกวนต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการด้วยว่า สิ่งที่ผู้เล่นทํานั้นเป็นการก่อกวนหรือก่อกวนจริงๆ หรือไม่ และ ร้ายแรงพอที่จะมีผลบังคับใช้หรือไม่
• ผู้ที่จะฟ้องร้องเรื่องการถูกรบกวนต้องทําตามขั้นตอนข้างล่างนี้
- เปิดประวัติช่องสนทนากด F5 เพื่อเซฟภาพ
- ชื่อผู้เล่นที่กระทําผิด
- ไฟล์ภาพจะไปอยู่ที่ DocumentsHeroes of Newerth (Garena)gamescreenshots

การตัดสินใจของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

--------------------------------------------------------------------------------------------------

การโกงและการ Hack

• การ โกงหรือการใช้ข้อผิดพลาดของเกมและโปรแกรมช่วยเล่นจะมีผลทําให้ทีมที่ใช้นั้นถูกแบนออกจากการแข่ งขันในปัจจุบันและในอนาคตอย่างถาวร

การตัดสินแพ้ชนะ

• เกมจะจบลงต่อเมื่อสิ่งก่อสร้างหลักของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกทําลายหรือมีทีมใดทีมหนึ่งโหวต Concede ผ่าน
• ใน กรณีที่อีกทีมมาค้านผลการแข่งขันเรื่องรายชื่อผู้เล่นหรือการชนะบาย หากมีการแข่งขันกันจนจบจะต้องทําการ นับผลในการแข่งขันนั้นๆที่จบไปในช่วงเวลาการแข่งขันตั้งแต่ 19.00 ถึง 24.00 น.ของวันนั้นๆ ฉะนั้น ควรจะตรวจสอบรายชื่อผู้ก่อนที่จะมีการกดเริ่มเกมนะครับ ถ้ามีการกดเริ่มการแข่งไปแล้วแสดงว่าทั้งสองทีมต้องยอมรับผลการแข่งขันที่จะ ขึ้นในการแข่งขันนั้นๆ ยกเว้นมีการทําผิดกติกาที่กําหนดไว้

การ Remake

• การ Remake ต้องได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้นถึงจะสามารถ Remake ได้
• กรรมการมีสิทธิในการตัดสินให้ Remake โดยทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยอมรับจากทั้งสองทีมในกรณีที่จําเป็น

การกระทําที่ถือว่าเป็นการผิดกฏการแข่งขัน

ผู้ เข้าแข่งขันใช้บัคเพื่อตัวเองและทีมโดยเจตนา (หากเป็นการใช้บัคที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้คุมแข่งและมีสิทธิ์สั่งให้ remake การแข่งขันใหม่ได้) การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ําใจนักกีฬาและไม่ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันทีมอื่นและเจ้าหน้าที่คุมแข่ง
• พูดคุยสนทนาโดยใช้ช่อง [ALL] อย่างไม่มีความจําเป็น
• การ นําไอเท็มไป Drop หน้าบ่อ ฝั่งตรงข้าม ถือว่าเป็นการถากถาง ไม่ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันทีมตรงข้าม (ยกเว้นกรณี Drop ไอเท็มเพื่อซื้อของอย่างอื่น แต่ต้องทําการเก็บหลังจากซื้อของเสร็จสิ้น ไม่ก็โจมตีทิ้งทันที)
• การใช้คําไม่สุภาพ
• การ เยาะเย้ย ถากถาง ล้อเลียน หรือแสดงอาการดังกล่าวขั้นต้น แม้กระทั่งการพิมพ์ในเกมก็ตาม (เช่น พิมพ์คําหัวเราะ หรือคําที่แสดงอาการสงสัยอย่าง " ? " เป็นต้น)
• ไม่ปฎิบัติตามกฏ
• ใช้วาจาหยาบคาย
• มีพฤติกรรมไม่สมกับเป็นนักกีฬา
• พยายามหลอกลวงทีมงานจัดการแข่งขัน

-------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่ต้องรู้

• กรรมการหรือผู้คุมการแข่งขันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้งกับเหตุการณ์ ที่อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้
• ผู้เล่นทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
• ห้ามทําการใช้ไอเทมเปลี่ยนชื่อระหว่างการแข่งขันโดยเด็ดขาด
• ไม่ควรตั้งชื่อทีมหยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม กรรมการหรือผู้ดูแลการแข่งขันมีสิทธิ์เอาออกจากการแข่งขันหรือปรับแพ้บายได้ทันที
• หัว หน้าทีมมีสิทธิ ขาดในการตัดสินใจทุกกรณีแต่ถ้าหากหัวหน้าทีม ไม่มีความชอบธรรมในการดูแลสมาชิกในทีมให้สมาชิกในทีม 3 คนขึ้นไป สามารถทําเรื่องขอยื่นถอดถอน สิทธิของหัวหน้าทีมได้
• สมาชิก ภายในทีมสามารถขอทําเรื่องย้ายทีม/ถอนตัว ได้เองโดยไม่ต้องได้รับคํายินยอมจากหัวหน้าทีมที่สังกัดอยู่ในขณะนั้น แต่ต้องหลังจากจบการแข่งขันของรายการนั้นๆไปแล้ว